BABAK Language Academy
۲۲۲ (۲)
در این متن شما با مزایای آموزش زنده آنلاین يا عمان آموزش مجازی الکترونیک آشنا خواهید شد. آموزش زنده آنلاین چیست؟ کلاسهای (زنده) مجازی یا آموزش آنلاین در حقیقت همان کلاسهای حضوری چهره به چهره هستند؛ با تمام خصوصيات یک ...
۱۳۲۰۴۴۵۶۴۶۲۰۲۹۷۸۹۹_b
معرفی کامل آزمون IELTS برای آزمون دهنده گان (اطلاعات جامع) آزمونی که درهای جهانی را به روی شما باز خواهد کرد IELTS  به معنای سیستم بین المللی آزمون زبان انگلیسی است و طوری طراحی شده که توانایی های زبانی شرکت کنندگان را ...
توسط
تومان